அறிவித்தல்

இணையத்தளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள கோளாறு காரணமாக எமது தளத்தை நீங்கள் புதிய முகவரியில் பார்க்கலாம்

www.colombo-news.com

எமது வாசகர்கள் பலருக்கு இந்த பிரச்சனை இருப்பதால்
உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இதனை தெரியப்படுத்துங்கள்.


புதிய முகவரியை பெற்றுக்கொள்ள மின்னஞ்சலில் பதிவு செய்யுங்கள்